foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kaartclub Kindervreugd Hillegom

Gezelligheid kent geen tijd !

/*

Het Bestuur

Ja, het kan niet anders maar ook Kaartclub Kindervreugd heeft een bestuur. Nu, is bestuur uiteraard een heel zwaar woord. Eigenlijk moet je zeggen, "mensen die de verantwoording nemen om alles goed te laten verlopen". Juni 2018 is er een nieuw bestuur geïnstalleerd en bestaat uit de volgende personen:

Alfred Kuijer: Voorzitter + Penningmeester
Sacha Otto: Secretaris

Nu is het niet zo dat deze functies ook daadwerkelijk zo vervuld worden. Nee, we hebben de taken verdeeld, de namen van Secretaris enz. zijn gewoon als toevoeging er achter gezet.

Bestuur

*/